jukola.com

    Jukola 1975, Venlojen Juoksu

    62 Eila Ruisaho, Kangasalan Kisa, FIN

    Mål: 8,5 km 56:20 +0 0.  6:37 min/km